O projekcie
 
Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność
psychiatrycznej opieki zdrowotnej
EZOP - Polska
EZOP logo
Projekt EZOP uzyskał wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Wstęp
Badanie EZOP jest pierwszym w Polsce badaniem stanu zdrowia psychicznego Polaków. Jego realizację umożliwiło wsparcie finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowego  oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W badaniach wykorzystano najnowszą wersję kwestionariusza CIDI (Composite International Diagnostic Instrument) udostępnioną nam przez Harvard Medical School - koordynatora badań CIDI na świecie.

Cel bezpośredni
Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych zaburzeń psychicznych w populacji w wieku 18-65  lat z uwzględnieniem jej demograficzno-społecznego zróżnicowania; ocena dystansu społecznego do zaburzeń psychicznych oraz opinie na temat dostępności do lecznictwa psychiatrycznego

Badanie da odpowiedź na następujące pytania:
Jakie jest rzeczywiste rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Polsce i w poszczególnych województwach?
Jakie są wymiary nierówności w zdrowiu psychicznym wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, pozycji społecznej, w tym statusu społeczno-zawodowego?
Jakie są społeczno-demograficzne determinanty zaburzeń psychicznych?
Jakie są relacje między rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych rejestrowanym przez statystyki psychiatrycznej opieki zdrowotnej a rzeczywistym rozpowszechnieniem tych zaburzeń w populacji?
Jaki odsetek osób cierpiących na zaburzenia psychiczne korzysta ze świadczeń opieki psychiatrycznej?
Jakie są bariery administracyjne i psycho-społeczne korzystania z opieki psychiatrycznej?
Jakie są wymiary nierówności w dostępie do tych świadczeń wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, pozycji społecznej, w tym statusu społeczno-zawodowego?
Ogólnym celem długofalowym tego projektu jest poprawa dostępności do świadczeń w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, w tym poprawa:

dostępności fizycznej - adekwatne do terytorialnego zróżnicowania zaburzeń psychicznych rozlokowanie placówek leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej,

dostępności administracyjnej
- zmniejszenie barier administracyjnych, zapewnienie szybkiej pomocy doraźnej i skrócenie czasu oczekiwania na leczenie,

dostępności psychicznej
- zmniejszenie, wciąż w Polsce powszechnych, obaw przed negatywnym naznaczeniem osoby korzystającej z opieki psychiatrycznej.